Báo đáp công ơn cha mẹ: (Kinh Phụ mẫu ân nan báo và kinh Thi-ca-la-việt) (Paperback)

Báo đáp công ơn cha mẹ: (Kinh Phụ mẫu ân nan báo và kinh Thi-ca-la-việt) Cover Image
By Nguyễn Minh Tiến (Translator), Tuệ Đăng (Translator)
$5.99
Usually Ships in 1-5 Days

Description


Tập's ch mỏng n y được h nh th nh từ một tưởng's ng tạo kh độc đ o của c c t c giả. Nội dung ch nh của tập's ch dựa v o hai bản kinh: Phụ mẫu n nan b o kinh (父母恩難報經) v Thi-ca-la-việt lục phương lễ kinh (尸迦羅越六方禮經). Tuy nhi n, đ y kh ng chỉ l bản dịch tiếng Việt của những kinh n y, m c c t c giả đ dựa v o đ y để truyền đạt lại nội dung theo phong c ch kể chuyện, với lối văn giản dị v trong's ng, dễ hiểu.
Bằng c ch n y, chắc chắn những nội dung truyền đạt nơi đ y sẽ trở n n gần gũi, dễ nắm bắt hơn đối với c c bạn trẻ, l đối tượng ch nh yếu của tập's ch.
Mặc d đ c kh ng t những lời khuy n dạy về l ng hiếu thảo từ c c bậc th nh hiền xưa nay, nhưng những nội dung n y c vẻ như chẳng bao giờ l thừa cả. V m i m i về sau c lẽ ch ng ta vẫn lu n cần phải nhắc nhở cho nhau về l ng hiếu thuận.
Ch nh v thế m ch ng t i rất vui mừng v xin tr n trọng giới thiệu đến tất cả bạn đọc tập's ch n y.Product Details
ISBN: 9781090489234
ISBN-10: 1090489234
Publisher: United Buddhist Publisher
Publication Date: March 14th, 2019
Pages: 52
Language: Vietnamese